Friedrich-Ebert-Stiftung
Reprezentanța din Romania

Str. Emanoil Porumbaru 21
RO-011421 București

Telefon: 0040 21 2 11 09 82/-83
Fax: 0040 21 2 10 71 91

E-Mail: fes(at)fes(dot)ro
www.fes.ro

  FesRomania

Prietenii proiectului Romania Sustenabila:

        

      

  

        

        

 

 

 

 

Către Marea Transformare
Romania sustenabilă,
sesiunea de dezbateri a FES România

În iunie 1992, la Rio de Janeiro s-a desfășurat Conferința Națiunilor Unite privind Mediul și Dezvoltarea (United Nations Conference on Environment and Development – UNCED), care a reprezentat o placă turnantă în ideile noastre despre transformare. Sustenabilitatea a fost definită ca un concept holist care are, deopotrivă, o  dimensiune ecologică, economică și socială, pledând pentru un model ce vine în întimpinarea nevoilor prezentului fără a compromite capacitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi.

Douăzeci de ani mai târziu, termenul de sustenabilitate a devenit un concept cheie și o provocare politică a timpurilor noastre. Schimbările climatice ne readuc mereu în atenție că planeta noastră are niște limite  și că, totodată, consecințele acțiunilor noastre sunt nelimitate. Devine crucial să ne schimbăm modul de producție, de consum, de transport, de locuire și stilul de viață într-o manieră care să permită o scădere a emisiilor de gaze de carbon. Totodată, pentru o țară ca România este esențial să dezvolte un model economic mai incluziv, care crește nivelul de bunăstare, creează locuri de muncă și oferă perspective economice decente propriilor cetățeni. De aceea, orice model economic trebuie să țintească asigurarea unei vieți decente cu drepturi egale pentru toți, protejând, în același timp, mediul înconjurător. E nevoie de un model care să funcționeze atât în folosul oamenilor, cât și în folosul planetei. Cu toate astea - de la schimbările climatice și până la criza financiară - actualul model eșuează repetat în atingerea acestor obiective. Marea provocare constă în a organiza societatea noastră astfel încât ea să devină mai incluzivă, mai democratică și mai prietenoasă cu mediul înconjurător. Dar ce înseamnă, mai exact, o asemenea transformare pentru Europa în general și pentru România în particular? Cum poate fi pusă în practică triada teoretică a sustenabilității: mediu, economie și societate?

Scopul seriei de dezbateri ale Fundației Friedrich Ebert este de a explora căile și mijloacele pentru un nou model de dezvoltare al României și Europei, un model care să fie:
Sustenabil ecologic: Adică, un model care să respecte limitele planetei.
Incluziv social: Adică,  un model care să creeze prosperitate, ocupare și coeziune socială.
Drept: Adică, un model care să se bazeze pe o distribuție egală a responsabilităților și a oportunităților.
Carbon puțin: Adică, un model în care emisiile de carbon să fie menținute la cele mai reduse niveluri posibile.
Adecvat național: Adică, un model care să țină cont de diferențele dintre țări și provocările legate de viitor.

În cadrul seriei de dezbateri „România Sustenabilă”, experți internaționali în științe politice, economie, filozofie, energie și schimbări climatice își vor expune punctul de vedere cu privire la pașii ce trebuie întreprinși în vederea unei societăți incluzive social și sustenabile ecologic.