FES Office Romania - FES în România

Friedrich-Ebert-Stiftung
Reprezentanţa în România

Str. Emanoil Porumbaru 21
RO-011421 Bukarest

Tel.: 0040 21 2 11 09 82/-83
Fax: 0040 21 2 10 71 91

E-Mail: fes@fes.ro
www.fes.ro

» FES în România

rolex replica watches best replica watches

FES în România

Fundaţia Friedrich Ebert (FES) este reprezentată în România din anul 1994 şi de atunci lucrează la promovarea democraţiei, a dreptăţii sociale şi a statului de drept în România. FES furnizează educaţie politică şi analiză prin organizarea de cursuri de formare, conferinţe, grupuri de lucru, studii ştiinţifice, întâlniri de experţi şi programe de schimburi de experienţă internaţionale.

Domeniile noastre principale de activitate sunt:

Democraţie, participare şi stat de drept

Chiar şi după aderarea la Uniunea Europeană, România se confruntă cu provocarea consolidării instituţiilor sale democratice şi dezvoltarea unei culturii democratice puternice şi veritabile. Fundaţia Friedrich Ebert contribuie la acest obiectiv prin susţinerea unui proces de modernizare şi democratizare în cadrul partidelor politice şi a sistemului judiciar, dar şi prin promovarea participării politice a organizaţiilor neguvernamentale şi a cetăţenilor, precum şi prin sprijinirea de proiecte care să creeze o societate civilă conştientă, incluzivă şi tolerantă.

Politică economică, socială şi de mediu

FES îşi susţine partenerii în elaborarea şi implementarea politicilor care să conducă spre o economie de piaţă sustenabilă, echilibrată din punct de vedere social şi capabilă să răspundă nevoilor tuturor cetăţenilor. Activitatea şi proiectele din acest domeniu se concentrează pe teme precum reformarea sistemului de securitate socială, îmbunătăţirea politicilor de pe pieţii muncii şi promovarea dezvoltării durabile. Pe lângă acestea, FES desfăşoară programe care au drept scop promovarea valorilor social-democrate.

Relaţii de muncă, dialog social şi sindicate

Proiectele noastre din acest domeniu îşi propun să contribuie la modernizarea mişcării sindicale din România, să protejeze drepturile angajaţilor şi să ofere un sistem eficient de dialog social. FES sprijină sindicatele româneşti prin furnizarea continuă de programe de formare şi seminarii adresate membrilor de sindicat, precum şi prin facilitarea schimbului de experienţa cu sindicatele europene.