FES Office Romania - fes_ier

Termenul limită de trimitere a aplicaţiilor: 17 mai 2013

Descarcă termenii de referinţă

Descarcă formularul de înscriere

Contact

Pentru mai multe detalii
ne puteţi contacta la:

Friedrich-Ebert-Stiftung Romania
Tel: 021 211 09 82 / 83
Fax: 021 210 71 91

Persoana de contact:
Victoria Stoiciu
Email: victoria.stoiciu@fes.ro

 

 

 

rolex replica watches best replica watches

Anunţ privind lansarea depunerii de candidaturi pentru realizarea studiului

„Marja de negociere a României în implementarea acordurilor cu FMI şi a angajamentelor asumate prin programele de asistenţă financiară cu UE şi BM (2009-2013). Lecţii pentru viitor”

Fundaţia Friedrich Ebert România şi Institutul European din România lansează anunţul pentru realizarea unui nou studiu, întitulat „Marja de negociere a României în implementarea acordurilor cu FMI şi a angajamentelor asumate prin programele de asistenţă financiară cu UE şi BM (2009-2013). Lecţii pentru viitor”.
Descrierea termenilor de referinţă, o puteţi găsi aici.
Activitatea de cercetare se va derula în perioada iunie – septembrie 2013.

Apel formal la candidaturi

Cei interesaţi să participe la elaborarea temelor de cercetare incluse în proiect sunt invitaţi să transmită către FES şi IER, la adresa studii@ier.ro, până cel târziu vineri 17 mai a.c., un dosar de candidatură individual constituit din următoarele documente:

1.    Formular de înscriere (disponibil pe site FES si IER), disponibil aici.
2.    Curriculum Vitae în format european (template disponibil la adresa http://europass.cedefop.europa.eu/en/documents/curriculum-vitae/templates-instructions)
3.    Propunere de cercetare, care să includă:

Selecţia candidaţilor

Selecţia are la bază evaluarea dosarului de candidatură de către o comisie constituită în acest scop. Membrii comisiei pot invita candidaţii să furnizeze informaţii suplimentare relevante şi să se prezinte pentru un dialog în vederea edificării comisiei şi formării echipei.

Criterii de selecţie a candidaţilor:

Criterii generale:

Criterii specifice: